1. Faidra      2. Oráč a smrt      3. Máchův deník      4. The Mystery of Man


"Oráč a Smrt", / Der Ackermann und der Tod/, komorní opera na libreto D.R.Pariska podle středověké disputace Jana ze Žatce /LP 1401/ (cca 60 min.)
Koncertní premiéra 16.6. 2002, Berlín, Oper unten den Linden, jevištní premiéra
Praha 21. 1. 2003, Státní Opera Praha.Recenze, Jaroslav Someš, Perspektivy, únor 2003 (cz)

Recenze Harald Aser (cz)

Recenze Harald Aser (de)

Kritika Tagespiele (cz)

Kritika Tagespiele (de)

Kritika opery Oráč a smrt (cz)


Jana Sýkorová - mezzosoprán
visit Jana's website

Ales Briscein - tenor