1. Faidra      2. Oráč a smrt      3. Máchův deník      4. The Mystery of Man


"Faidra", /Phaedra/, opera pro 9 sólistů, symfonický orchestr a sbor na libreto Evy Petrové (cca 90min.) Premiéra 20.9.2000 ve Státní opeře. Vítězná opera mezinárodní souteže "Nová opera pro Prahu 2000"Anglická synopse (en)

Faidra - komentář (cz)
   

   

Jana Sýkorová Website