Překlad Viera Tropp:

Kritika začíná tím, že program v němčině by byl ledacos vysvětlil. Divák by se dočetl, jak příběh vznikl. Stručný obsah by mu přiblížil děj a ušetřil ho od krkolomného pohledu na titulky po straně, také by byl uchráněn nedobrovolné komice překladu. Tomu aby se člověk cítil dojatý z příběhu bránily dvě věci: jednak závěrečné Viklického "HEILIGE BIMBAM" (závěrečné svaté zvony ? ), v jinak umělecko-řemeslně čistě provedené kompozici, z části folkloristicky, z části moderně zabarvené, přepsaný příběh národního literárního dokumentu.
Především ale zklamal Přemysl Charvát celkově svým slabým dirigováním bez šťávy, kterého bezdůraznost si možno vysvětlit jenom nedostatkem času na zkoušky.
Útěchou byla jenom "Smrt", ve své roli podala angažující se Jana Sýkorová alespoň několik vysvětlení proč mohl bůh s tímto nepohodlným součastníkem dělat společnou věc.