Faidra - komentář

Před dvěma lety proběhla tiskem zpráva o obvinění českého vojáka jednotek UNFOR, působících v Bosně, ze znásilnění, které měl dotyčný spáchat na americké seržantce, působící ve stejné oblasti. Americkou terminologií šlo o klasický případ tzv. "sexual harassment". Novinové zprávy byly nejasné, šlo zcela zřejmě o naprosto odlišný výklad celé události českým a americkým velením těchto jednotek. Velmi brzy zprávy utichly, aniž bylo zveřejněno jakékoliv řešení, případně zpráva o postihu té či oné zúčastněné strany.

V červnu 1998 jsem diskutoval se zlínským matematikem a novinářem panem Jiřím Brabcem o existenci soudobých témat pro operu. Shodli jsme se na tom, že právě tato událost by se mohla hodit. O vánocích 1998 jsem pak navštívil Dr.Evu Petrovou, abych ji požádal o nalezení antické paralely k tomuto příběhu. Nejen, že měla okamžitě po ruce příběh královny Faidry a Hippolyta, ale námět ji zaujal natolik, že mi brzy napsala synopsi a první versi libreta opery.

Námět jsme umístili na leteckou základnu do nejmenované země někde na jihu u moře. Probíhá tam blíže neurčený konflikt, který kontrolují jednotky mezinárodního vojska. Záměrně neupozorňujeme na rozlišný výklad "harassmentu" českým a americkým velením.

Toto původní téma vyjadřuje současné problémy, různě interpretované v různých kulturních prostředích. Výchozí podnět je zobecněn antickou paralelou. Závěr je však psychologicky civilnější, nevyhrocujeme jej do sebevraždy hlavní hrdinky, jak je tomu v antickém dramatu. Co se týká osudu letce Filipa, ponecháváme konec záměrně v náznaku možné havarie letadla / ve vzdálené paralele se zkázou prince Hippolyta/.

Průvodce dějem je postava Doktora, který objasňuje paralelu příběhu o obvinění ze znásilnění s antickým příběhem Faidry a Hippolyta.

Eva Petrová a Emil Viklický